Sindikata e Punonjesve te Universiteteve i ka derguar nje peticion me 9 kerkesa Ministrise se Arsimit.