Natyrisht per vendasit e qytetit te Koplikut nuk mund te thuhet se përbente ndonjë problem te veçante, vendosja e tabelave treguese ne ruget e ketij qyteti, qofshin keto per instucionet kryesore te Bashkise, apo instucionet e tjera  vendore sic jane spitali I qytetit, reparti I zjarrefikseve, komisariati I policies , zyra arsimore  e mjafte instucione tetjera.

Por ne ralitet tashme kjo do te konsiderohej nje nga detyrimet  kryesore per   Bashkine M.Madhe, pasi per te gjithe ata qytetare qe vijne nga njesite administrative te Bashkise, per te kerkuar kryerjen e sherbimeve ne qytetin e Koplikut, eshte me se domosdoshmeri, vendosja e  tabelave treguese se ku ndodhen keto instucione, Dhe eshte tanime Bashkia M.Madhe e cila e ka renditur nder fillimert e veta te punes, per te  vendosur tabelat treguese. Me kete pune te kryer nga sektori I sherbimeve ne Bashki, do te mund te thuhet se, natyrisht qe kjo eshte  vetem fillimi I nje pune ne permisim te ketij sherbimi te munguar ne qytetin e Koplikut prej shme vitesh. Nderkaq vlen te citohet fakti se per administraten e re te Bashkise, por edhe per keshillin Bashkiak, kjo pune e kryer keto dite, duhet konsideruasr si fillimi ose e thene ndryshe sinjali I nje pune qe kerkohet ne te ardhmen e afert, eshte fjala edhe per emertimin nga keshilli I bashkise I rrugeve  ne qytetin e Koplikut, por edhe I lagjeve, vecanarisht te reja, cka do te ndihmonte  dhe do te jete ne funksion te zbatimit te l kerkesave te ligjit per  saktesimin e adresave ne kete qytet .Ndaj ndonse erdhe ne  mandatin e shkuar eshte diskutuar disa here ,madje edhe eshte vlersuar se  eshte  e domosdoshme  emertimi I lgjeve te reja , por kryesisht per rruget, te cilat tashme, jo pak jane kthyer  ne  problem vecanarisht per  sherbimin postar ne qytet, Ndaj edhe per kete problem kerkohet qe Keshili I basshkise te mirepresin projektin e  administrates se  bashkise qe krahas  tabelave treguese per insutucionet te kemi edhe tabelat me emrat e lagjeve dhe te rrugve ne qytetin e Koplikut.