E FTUAR NË STUDIO, ALMINDA MEMA, DREJTORË EKZEKUTIVE “AARHUS”