Kryetari i Konfederates te Sindikates Fatmir Smajli bent e ditur Sektori i ndertimi ne Qakun e Shkodres eshte plotesisht ne informalitet te plote.

Ai thote se pjesa me e madhe punonjeseve jane te pasiguruar ose paga e tyre nuk deklarohet e plote. Po gjithashtu kryetari Smajli thote se informaliteti konstatohet edhe ne kompanite e reja qe hyne ne treg. Konfederata e sindikatave kerkon nga institucionet pergjegjese si Tatim Taksat apo Inspektoriati i Punes te merren masa qe edhe ne keta sektore te eliminohet informaliteti.