Kjo e hënë çel zyrtarisht sesionin e ri parlamentar në Kuvendin e Shqipërisë.Seanca plenare do të zhvillohet në orën 18:00

Pjesë e kësaj seance do të jenë nismat politike nga PS dhe PD për ish- spiunët e sigurimit dhe dekomunistizimin.

Hapja e punimeve të sesionit të III të legjistraturës X në seancën plenare të datës 5 shtator 2022, e hënë, ora 18.00

RENDI I DITËS

Në mbështetje të urdhërit nr. 69, datë 2.9.2022 të Kryetares së Kuvendit, znj. Lindita Nikolla, rendi i ditës është si më poshtë:

Miratimi i procesverbaleve të seancave plenare të datave 21.7.2022, 24.7.2022 dhe 28.7.2022. (Neni 44, pika 2, i Rregullores)

Njoftime për çështjet e depozituara në Kuvend. (Neni 44, pika 3, i Rregullores)
Njoftim për programin e punës së Kuvendit për periudhën 5 shtator – 14 tetor. (Neni 26 i Rregullores)

Njoftim për kalendarin e punimeve të Kuvendit për periudhën 5 shtator – 30 shtator. (Neni 27 i Rregullores)

foto galeri