Pensioni social është një përfitim që i jepet çdo shtetasi shqiptar, dhe mesa duket interesi deri tani ka qene i madh ne qarkun Shkodër.Drejtoresha e sigurimeve shoqërore te qarkut Shkodër, Violeta Staka sa i përket numrit te personave përfitues ne qarkun e Shkodrës, shprehet se deri tani e kane përfituar 83 persona.

Pensioni social sipas Stakes është nje ndihmese e vlefshme , pasi kjo moshe përballet me nevoja emergjente te jetesës.Masa e pensionit social për personat që kanë të ardhura nga burime të tjera do të jetë sa diferenca e pensionit social me të ardhurat e tjera që ka përfituesi. Siç dihet çdo i moshuar mbi 70 vjeç, pa te ardhura te tjera dhe rezident prej 5 vitesh ne Shqipëri, nga janari i vitit 2015 ka te drejtën e perfitimit te pensionit social. Aktualisht jane pajisur te gjithe ata qe nuk kan pasur asnje lloj tjeter te ardhurash ose mund te kenë pasur nje pension social te reduktuar.