Ne qarkun e Shkodres eshte rritur ndjeshem ndergjegjesimi i fermereve per tu siguruar.

Eshte drejtoresha e Institutit te Sigurimeve Shoqerore Violeta Staka qe ben te ditur nje fakt te tille. Ndersa per sa i perket sigurimit vullnetar drejtoresha Staka thote se eshte i domosdoshem per te plotesuar vitet e punes qe nevojiten per pension te plote. Derdhja e kontributeve vullnetare sipas kritereve të përcaktuara i lejon aplikuesit të bëhet pjesë e skemës së përfitimeve si pensionet bazë të pleqërie, invaliditetit dhe familjar, si dhe pensione më të larta se niveli baze.