Bashkia Shkoder pritet te ndertoj 3 pallate qe do te perdoren per banesa sociale.

Kryetari I Komisionit te Ceshtjeve Sociale dhe Strehimit Mustafa Lici tregon se konkretisht pritet aprovimi nga Enti I Banesave per26 mije m2 . Ne kuader te programeve sociale te strehimit Bashkia Shkoder ka hartuar edhe sistemin e pikezimit ku qytetaret mund te aplikojne per te perfituar kredi me kosto zero. Familjet që përfitojnë banesë më kosto të ulët, kanë të drejtë të marrin një kredi me kushte lehtësuese në bankat e nivelit të dytë sipas marrëveshjeve se nenshkruar.

Nderkohe Pas shlyerjeve të detyrimeve sipas kontratës, banesa mbetet në pronësinë e familjeve.