Në kuadër të projektit “Shkollë e Hapur, Shkollë e Shëndetshme “ në shërbim të komunitetit , studentet e gjimnazeve të Gruemirës dhe Koplikut në Malësinë e Madhe kanë vizituar liqenin e Shkodrës. Organiziatori i këtij aktiviteti Kastriot Faci ka treguar se qëllimi është që të përfshije dhe të motivojë të rijntë që të rrisë sa më shumë dashurinë për Shqipërinë

Studentët shprehen se pjesëmarrja në këtë nismë i ka ndihmuar për të njohur më shumë vendet e mrekullueshme që ka Shqipëria

Vizitat ne vendet e ndryshme të Shqipërisë është një përvojë e mirë dhe mjaft interesante për të njohur sa më mirë natyrën dhe vendin tonë.