Delfinët kanë zhvilluar një numër të tipareve të ngjashme të personalitetit me njerëzit, pavarësisht se kanë evoluar në mjedise jashtëzakonisht të ndryshme, kanë zbuluar studiuesit.

Një studim, i botuar në Journal of Comparative Psychology, shikoi 134 delfinë meshkuj dhe femra nga tetë ambiente në të gjithë botën. Rezultatet e studimit gjetën një konvergjencë të disa tipareve të personalitetit, veçanërisht kuriozitetin dhe shoqërueshmërinë.

Studimi i ka ndihmuar studiuesit të kuptojnë se si tipare të caktuara të personalitetit njerëzor zhvillohen në mënyrë të pavarur nga mjediset. Këto ngjashmëri u gjetën pavarësisht se delfinët kanë evoluar në një mjedis krejtësisht të ndryshëm nga primatët, me paraardhësin e fundit të përbashkët që jetoi rreth 95 milion vjet më parë.

Dr Blake Morton, një pedagog i psikologjisë në Universitetin e Hull dhe autori kryesor i studimit, tha se ky hulumtim ishte hera e parë që personaliteti i delfinëve ishte studiuar në këtë mënyrë.

Morton tha: “Delfinët janë një kafshë e shkëlqyeshme për këtë lloj studimi sepse, ashtu si primatët, delfinët janë inteligjentë dhe socialë. Ne arsyetuam se nëse faktorë të tillë si inteligjenca kontribuojnë në personalitet, atëherë delfinët duhet të kenë tipare të ngjashme të personalitetit me primatët. ”

Ai tha: “Delfinët, si shumë primatë, kanë tru shumë më të madh sesa kërkojnë trupat e tyre për funksionet themelore; kjo tepricë e lëndës së trurit në thelb fuqizon aftësinë e tyre për të qenë inteligjentë, dhe speciet inteligjente shpesh janë shumë kurioze. ”

Morton tha se modeli më i pranuar gjerësisht i personalitetit njerëzor përcaktohet nga pesë tipare, të cilat përsëriten kudo në personalitetin njerëzor pavarësisht nga mjedisi. Këto tipare janë çiltërsia, ndërgjegjshmëria, ekstraversioni, pëlqyeshmëria dhe neurotizmi.