Ne oret e para te mengjesit te se shtunes ka pasur shembje te nje masivi ne trup te rruges ne Tamare.Ne njoftimin e Autoritetit Rrugor Shqiptar thuhet se kontraktori i mirembajtjes menjehere ka marre masat per pastrimin e rruges.

Njoftimi i ARRSH

Në Tamarë në orët e para të mëngjesit pati shembje të një masivi në trup të rrugës.Kontraktori i mirëmbajtjes menjëherë mori masat për pastrimin e rrugës.Kalimi kryhet vetëm me një korsi po punohet për hapjen e plotë të rrugës.

https://www.facebook.com/arrsh.gov.al/posts/1474536289607642?__cft__[0]=AZU-55fAR4–6D0IVtmsfct2BU4rFLJyXT3V2lZcQCLYeE4ZaFKDA9V6xtD7wDzjIJVR0ZR2ie_1QAFxwTYewL92hM8m_cOQkDdBxC3Ub1WjE5w_7mGCh_OW4gzVAV9mswbJ3bo-b0CJQr0ZmBCbWG3R&__tn__=%2CO%2CP-R