Gjoba, kontrolle, pa asnje te dhene te sakte, por me e keqja, mos informim I ligjit per procedurat tatimore I ndryshuar. Me keto fjale perkufizohet aksioni i tatimore ne shkoder, te cilet mesa duket nuk njohin as ligjin tek i cili bazohen per te kontrolluar subjektet.

Vete biznesinet ne Shkodern e shkresat depozituar drejtorise se apelimit, kane denoncuar se realiteti ne terren ka pasaktesi te qellimshme dhe abuzive, ku jane (foto 4) konstatuar mos prezence e perfaqesuesit te biznesit,duke lene akt konstatimin ne duart e nje personi te pautorizuar,se dyti, referuar ligjit, ky ligj eshte interepretuar gabim nga inspektoret e ne terren, sepse bazuar ne ligj, thuhet se behet fjale vetem per nje akt- konstatimi, e percaktuar qarte dhe ne udhezsimin nr 24, ne te cilin thuhet se kundravajtjet administrative ne perdorimin e pajisjeve fiskale per leshimin e kuponeve fiskale dhe te biletave :Nuk leshon kupon tatimor per qarkullimin e realizuar te mallrave apo te sherbimeve per cdo rast konstatimi Pika i) per kontrollin e pare, me gjobe ne masin e 200 000 leke per tatimpaguesit e regjistruar si subjekte tet tatimit mbi vleresn e shtuar dhe tatimit mbi fitimin. Dhe ne kete pike, nis abuzimi i emisareve te drejtuesve te tatimeve ne shkoder, te cilet me urdher te prere, jashte cdo baze ligjore, bejne disa akte konstatimi njekohesisht per te njejten shkelje ( page oo4 – page 006) Nje deshmi e qarte jo vetem e injorancesm, por edhe mugeses se njohurise per ligjin, ate per te cilin duhet ta zbatojme te gjithe, por te pare jane inspektoret tatimore te cilet nuk e njohin.Ne fakt eshte nje e dhene e vertetueshme, dhe mjaft e thejsht. Star Plus, ka mesuar nga burime te brendshme prane drejtorise se Tatimeve ne Shkoder, qe jane kater persona te cilet perdoren, nga drejtues te ketij institucioni, si gjobevenes, apo emisare te drejtuesve per te gjobitur bizneset e medha. Te gjithe nga malesia e Madhe dhe te gjithe punonjes te tatim Taksave, te cilet ne cdo rast jane perdorur per te gjobitur biznesin e madh ne Shkoder, edhe pse mund te kete edhe te tjere, te cilet Star Plus, do ti verifikoje gjate diteve ne vijim. Nje lidhje e vjeter, qe sherben per te mbushur jo vetem arken e shtetit por edhe per te demtuar biznesin ne kete qytet, i cili edhe pse ne veshtiresi cdo dite per shkak te varferise, po perballet edhe me te tilla presione, nga gjoba nga 30-40 milion lek te vjetra. Por ajo cfare eshte me shqetesuese eshte edhe sjellja e ketyre inspektoreve, emisare qe shkojne prane bizneseve.