Drejtoria Rajonale e Tatim Taksave ka realizuar ne 104% planin e te ardhurave gjate vitit 2016.

Drejtori Hyses Hysa thote se krahasuar me nje vit me pare kemi rritje me 14% me shume, nje sukses ky qe realizohet ne kete mase per here te pare. Megjithese eshte permiersuar ndjeshem menyra e kontrollit te subjekteve nepermjet sistemit, drejtori Hysa thote se akoma vijon te kete probleme. Dy sektoret me te rendesishem qe kane siguruar kete sukses ne realizimin e planit e te ardhurave jane Tatim-fitimi dhe Tvsh-ja