Edhe ne qytetin e Koplikut, po keshtu edhe ne Bajze , apo edhe ne njesite e tjera administrative te Bashkise M.Madhe, dita e pastrimit   te Shqiperise ,nuk ka qen e thjeshte nje dite rutine e sherbimeve vullnetare.

Keshtu nxenesit e dy shkollave te  qytetit te Koplikut, at ate 9 vjecares’Abdyl Bajraktari” dhe ate  mesmes “Sherif Hoxha”  se bashku me mesuesit e tyre I jane  bashkuar  kesaj dite vullntare te pastrinmit te  qytetit te Koplikut. Nderkohe qe  edhe administrate e Bashkise M.Madhe me ne krye nenkryetarin e kesaj bashkie z, Sytki Ndrecaj, jo vetem qe i jane bashkuar dites kombetare te pastrojme Shqiperine, por , keta  e kane emertuar “Te pastrojme Malesine”. Ndaj per medjat rreth kesaj dite pastrami , por qe  vlersohet te mos jete e vetmja, madje duke menduar edhe per zgjidhjen perfundimtare te  nje landifilli  ne nje te ardhme te shpejt, por njekosisht edhe duke dhene measazhin per qytetaret qe mbetjet inerte ti hedhin ne vendet dhe koshat e  vendosur  enkas per kete qellim  shefi I zyres se sherbimeve ne Bashkine M.Madhe Kledis Kukaj  eshte shprehur.Nderkaq dita vullnetare  te Pastrojme Shqiperine , ne rastin konkret Malesine ka atur nje gjitheperfshirje te administrates se  Bashkise ne te gjithe teritorin e saj nga qyteti I Koplikut , Gruemira  e deri ne Tamare qender e njesise administrative Kelmend, Por ajo qe u verejt  ishte fakti se   instucionet etjera  ne M,madhe sikure kishn harruar kete dite, gjithesesi per kete eshte shprehur edhe  zedhensja  e Bashkise M.Madhe Donika Velaj.