MYFTINIA SHKODËR FTON TË GJITHË QYTETARËT QË T’I LUTEN ZOTIT PAS TËRMETIT TË RËNË QË PREKU FAMILJET NË DURRËS, TIRANË DHE THUMANË. NË NJË NJOFTIM NË FACEBOOK MYFTINIA SHKODËR TREGON SE KA HAPUR FUSHATËN E SOLIDARITETIT ME TË PREKURIT NGA TËRMETI NDËRSA NË TË GJITHA XHAMITË PO MBLIDHEN FONDE BAMIRËSIE PËR TË PREKURIT DHE TË PASTREHËT.

MYFTINIA SHKODËR FTON DREJT PAQTIMIT ME ZOTIN E GJITHËSISË, PENDIMIT, KORRUPSIONI E ATEIZMI MATERIALIST, PROPAGANDA E TË CILIT KA ARRITUR MAJAT E SHFRENIMIT E DEVIJIMIT NË KËTO DITË! TËRMETET DHE KREJT FENOMENET NATYRORE JANË NË DORËN E ZOTIT DHE DREJTIMIN E TIJ,

JO NDRYSHE, SIÇ DËGJOJMË NGA PROPAGANDA E DEVIJUAR ATEISTO-NATYRALISTE! PRANDAJ, TË KTHEHEMI NGA ZOTI I BOTËVE DHE T’I BIEM LANET SHEJTANIT, SEPSE SHEJTANI ËSHTË ARMIK I HAPUR I RACËS NJERËZORE!”, SHKRUAN MYFTINIA E SHKODRËS NË NJOFTIMIN E SAJ.