Në kuadër të projektit “Yeep Shkodra” nga The Door Albania dhe SOS Fshatrat, të rinjtë e pjesëmarrës kanë patur mundësinë të jenë tashmë pjesë e kursit të kuzhinës. Jasmina Bushi, koordinatore e projektit bën të ditur se kjo është vetëm një nga fazat në të cilat do të trajnohen të rinjtë në Shkodër, për të qenë sa ëm pranë tregut të punës.

Koordinatorja Bushi thotë se punësimi I të rinjve që marrin pjesë në projekt është primar për organizatën.

Pas përfundimit të kursit të kuzhinës do të bëhet punesimi I të rinjve pranë biznesve në Shkodër apo zona turistike.