Shoqata dhe organizata te ndryshme te shoqerise civile te cilat operojne ne Shkoder kane qene pjese e prezantimit te thirrjes se pare per projekt propozime nga Bashkia Shkoder.

Kryetarja e Bashkise Shkoder Voltana Ademi tha se kjo eshte nje mundesi e mire per te aplikuar per ato programe te cilat lidhen me ceshtjet sociale , mjedisin apo dhe sfera te tjera ne dobi te komunitetit. Ndersa shtoi se fondi ne dispozicion eshte 123 mije dollare.

Me pas menaxherja e projektit Reload ka dhene udhezime per palet e interesuara mbi pergatitjen e aplikimit si dhe kornizen logjike dhe elementet e saj sic jane rreziqet dhe supozimet.