Komisioni i Ligjeve përgatit raportin për secilin nga kandidatët e vetëofruar për postin e prokurorit të përgjithshëm të përkohshëm.

Nga këta Arta Marku, Ermira Tafani dhe Ferdinand Elezi përmbushin kushtet formale dhe ligjore

1- Granit Shahu nuk plotëson kushtet dhe kriteret ligjore

2- Arqile Koça përmbush kushtin 15 vite pune, nuk ka gradë shkencore

3- Besnik Muçi përmbush kriteret formale, nuk plotëson kriterin e vjetërisë në punë

4- Ermira Tafani përmbush kushtet formale e ligjore

5- Artur Selmani plotëson pjesërisht kriteret ligjore.

6- Ferdinand Elezi plotëson kushtet dhe kriteret ligjore

7- Arta Marku përmbush kriteret ligjore