Kështu mësohet se do te jete kufiri ne mes dhjete diteshit te dyte, me te trete te muajt shtator, kohe kure sipas nje axhende te percaktuar nga portokolli I ministries se puneve te jashtme te Shqiperise, te jete e mundur vizita e trupit diplomatik te akredituar ne Tirane. Ndaj sipas kryetarit te Bashkise M.Madhe Tonin Marinaj, ajo dite do te jete nje dite e ngjeshur me pune nga stafi I bashkisë , ku pas nje pritje zyrtare ne Zyren e Bashkise ne qytetin e Koplikut .

Ndaj per te prezantuar ashtu sic është M.Madhe, me resurset e saja.Ku realisht është mjafte e pershtatshme per mundësi investimesh nga donatoret e huaj dhe vendas.Ku sipkasin vecanarisht mundesite reale ne turizem , por edhe ne bujqesi , ujesjelles e te tjera fusha zhvillimi. Ndaj per kete eshte angazhuar nje staf I specializuar prane Bashkise M.Madhe , ketu ne qytetin e Koplikut, çka do te thotë qe bjeshkët e Kelmendit dhe pika turistike e Razmes, ate dite do te jene ne qender te vemendjes e trupes diplomatike ne Tirane.