Bashkimi i Sindikatave te Pavarura dega Shkoder ka realizuar nje sere inspektimesh ne terren ne menyre qe te verifikoje shkeljet e kontratave te punes nga bizneset qe operojne ne metropolin verior.Kete e ben te ditur kreu i ketij institucioni Albert Tukaj ndersa ngre problemin e hidrocentralit te Vau-Dejes ku punonjesve aty u eshte bere presion te mos antaresohen prane sindikates.

Drejtuesi Tukaj shprehet se 30 perqind e bizneseve ne Shkoder nuk e njohin ligjin e punes duke shkelur ne kete menyre rende lirite e punonjesve.Edhe Sa i takon sigurise se shendetit ne pune Bashkimi i Sindikatave te Pavarura informon se ka shume pak ndermarrje qe e njohin dhe e respektojne kete te drejte .Sindikata Shkoder ka pajisur thujase te gjitha subjektet me ligjin perkates dhe nje kopje te kodit te punes.