Ndërmarrja Ujësjellës Kanalizime ju ka ardhur në ndihmë banorëve të zonës së Oblikës duke I furnizuar me ujë të pijshëm, pasi si pasojë e përmbytjeve stacioni I pompave ka dalë jashtë funksioni.

Drejtori UKSH Mark Molla shprehet në çdo zonë të përmbytur po bëhet furnizimi me ujë të pijshëm.

Ndërkohë Molla tha se cilësia e ujit nuk do të pësojë ndryshime në shpime pasi ato janë shumë të thella.