TAFILICA: INSTITUCIONET TË MARRIN MASA TË MENJËHERSHME  .

Shkaterrimi I ures se vjeter te bunes vijon, star+ disa hereka pasur ne qender te vemendjes kete demtim te madh qe po I behet jo vetem nga ana fizike ketij objekti por me teper nga ana historike . Studiuesi zamir tafilica ka treguar per star+ per rendesine historike qe perfaqeson ky object
Tafilica ka treguar gjithashtu se bashke me demtimin fizik te kesaj ure po demtohen edhe gjurme historike te vendit tone

Ura e Vjeter e Bunes nje objeKt i ndertuar ne vitin 1908 prej pak vitesh ka dale jashte funksionit dhe per me teper dita dites dites po shkaterrohet si rrjedhoje e mosmirembajtjes e per me teper nga persona qe e demtojne per ta shitur per skrap, institucionet ne varesi te cilave eshte ky objeKt duhet te ndermarrin mas ate menjehershme per parandalimin e ketij shkaterrimi po njekohesisht komuniteti duhet te ndergjegjesohet per rendesine qe ka kjo ure, per vlerat historike, kulturore, artistike dhe turistike qe mbart ne vetvete.