Presidenti Ilir Meta ka bërë thirrjen e tij të fundit në lidhje me vakancat në Gjykatën Kushtetuese, pasi nesër përfundon edhe afati për aplikim.

Përmes një reagimi në ‘Facebook’ kreu i shtetit ka treguar procedurën që ka ndjekur për vakancat në këtë gjykatë, konkretisht për vakancën që krijohet më datë 8 prill të këtij viti, pasi gjyqtarit Përparim Kalo i mbaron mandati. Meta ka ftuar të interesuarit që të aplikojnë, duke garantuar procedura transparente.

REAGIMI I METËS
Në datën 13 Janar 2022, pas njoftimit nga Gjykata Kushtetuese, në cilësinë e organit të emërtesës, kam dekretuar shpalljen e procedurave të thirrjes për aplikim për emërim gjyqtari në Gjykatën Kushtetuese, me qëllim plotësimin e një “vakance të plotë”, me mandat 9-vjeçar, që krijohet në këtë Gjykatë më datë 08.04.2022.
Kjo vakancë krijohet për shkak se në datën 8 prill 2022, gjyqtarit aktual z.Përparim Kalo i përfundon mandati kushtetues për të cilin ai u emërua në dhjetor 2020.
Thirrja për aplikime është publikuar në faqen zyrtare të Institucionit të Presidentit të Republikës, në Fletoren Zyrtare, në shtypin e shkruar dhe në të gjitha mjetet e informimit publik.
📌 Afati për paraqitjen e aplikimeve përfundon ditën e nesërme më 4 shkurt 2022.
Me qëllim nxitjen sa më shumë të konkurrencës dhe paraqitjen e sa më shumë kandidaturave cilësore për këtë vend vakant në Gjykatën Kushtetuese;
Përsëris dhe një herë thirrjen dhe ftoj çdo person të interesuar jurist të kualifikuar, të ndershëm, të pavarur dhe me integritet, që plotëson kushtet dhe kriteret e parashikuara në Kushtetutë dhe në ligj, të marrë pjesë në këtë procedurë konkurrimi të hapur dhe publik, dhe të paraqesë apikimin e tij pranë Institucionit të Presidentit të Republikës.
Institucioni i Presidentit të Republikës, do të bëjë transparent çdo rezultat të këtij procesi dhe do të ndjekë me përpikmëri të gjithë procedurat e verifikimit dhe vlerësimit të kandidaturave në Këshillin e Emërimeve në Drejtësi në përputhje me Kushtetutën dhe procedurën e parashikuar në ligj.
Për kujtesën dhe lehtësinë tuaj më poshtë gjeni linkun ku gjendet e publikuar thirrja për aplikime:
📌 https://president.al/njoftim-shpallje-per-hapjen-e…/
Gjithashtu, me vullnetin që Gjykata e Lartë të jetë sa më shpejt funksionale me të gjithë trupën e nevojshme të saj, si President i Republikës, gjej rastin t`i bëj edhe një herë thirrje Këshillit të Lartë Gjyqësor, por dhe gjithë institucioneve të tjera të përfshira në këtë proces, të angazhohen dhe të bashkëpunojnë me impenjim të plotë, të pandërprerë, dhe me transparencë, me qëllim përfundimin pa vonesë të procedurave për plotësimin e Gjykatës së Lartë me të gjithë numrin e gjyqtarëve (19), për të bërë të mundur kështu që, kjo Gjykatë jo vetëm të përmbushë misionin e saj sublim, por dhe zhbllokimin e procesit të emërimeve të tre anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese që i takojnë për emërim Gjykatës së Lartë.
Pavarësia dhe paanshmëria e sistemit të drejtësisë, sidomos për gjyqtarë të karrierës duhet të garantohet jo vetëm në dukje, por dhe në themel të saj, dhe çdo emërim i ri apo rritje në detyrë, duhet të ruajë të pacenuar parimin themelore të një gjykate të paanshme, të pavarur dhe të caktuar me ligj, dhe sipas ligjit.
Vetëm kjo rrit besimin e gjithë shoqërisë tek sistemi i drejtësisë, që duhet të sigurojë në vijimësi një staturë, që garanton pavarësi e paanësi të gjyqtarëve, si dhe veprime të paanshme të sistemit gjyqësor në shërbimin të interesit publik.