QYTETARËT SAPO HAPEN DYERT E SPORTELEVE GATI SA NUK I THYEJNË. Sapo hapen dyert e sportelit turma gati sa si thyen. Policia e ka të vështirë ta menaxhojë situatën.

Shumë prej tyre janë humbur me ditë të tëra dhe nuk mund tëp resin më gjatë për të paguar faturat dhe borxhet e energjisë elektrike në zyrat e kujdesit për klientin të OSHEE. Një pjesë e banorëve të Qarkut Shkodër vazhdojnë të vijnë nga Komunat e ndryshme sepse në njësitë e tyre vendore nuk ka sportele për të paguar faturat e energjisë. As mbledhja e një dite më parë në prefekturë duket se nuk ka sjellë zgjidhje për këtë problem.

STAR PLUS TV

[iframe width=”100%” height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/bGkeEtKRUGA” frameborder=”0″ allowfullscreen ]