Drejtoria e shendetit public shkoder ka marre nje sere masash per mbarvajtjen e sezonit turistik.

Drejtori Zamir fetusha thote se fokusi kryesore jane qendra shendetesore e velipojes dhe thethit ku masat e marra konsistojen ne furnizimin me medikamente dhe shtimin e personelit shendetesore Nderkohe per te menaxhuar edhe rastet e urgjences DSHP ka planifikuar te shtoi numrin e ambulancave.