Disa lloje bletësh tani konsiderohen ligjërisht si peshq në Kaliforni sipas Aktit të Llojeve të Rrezikuara të shtetit, vendosi të martën një gjykatë apeli në Sacramento, Kaliforni.

Vendimi ndryshoi një vendim të mëparshëm, sipas të cilit bletët nuk mund të konsideroheshin si ‘peshq’ sipas Ligjit për Speciet e Rrezikuara të Kalifornisë.

Vendimi i ankimua duke argumentuar se jovertebrorët, të renditur nën përkufizimin e peshqve në Aktin e Specieve të Rrezikuara, duhet të zgjerohen për të përfshirë jovertebrorët, si bletët dhe insektet e tjera.

Më parë, Ligji për Speciet e Rrezikuara të Kalifornisë mbronte vetëm ‘zogjtë, gjitarët, peshqit, amfibët, zvarranikët dhe bimët’ dhe jo bletët ose insektet e tjera.

Ky apel lejon që speciet jovertebrore si bletët të renditen si ‘të rrezikuara’ edhe nëse nuk janë kafshë ujore.

Gjyqtarët shkruan se megjithëse termi peshk në gjuhën e folur dhe zakonisht kuptohet se i referohet specieve ujore, ligji e bën “përkufizimin ligjor të peshkut… jo aq të kufizuar”.

“Edhe pse termi peshk në gjuhën e folur dhe zakonisht kuptohet se i referohet specieve ujore, termi i artit i përdorur nga Legjislativi në përkufizimin e peshkut në seksionin 45 nuk është aq i kufizuar. Sigurisht, ne të gjithë e dimë se bletët biologjikisht nuk janë peshq, por kur ligjvënësi krijoi termin peshk për të përfshirë jovertebrorët, në thelb po thonin se përkufizimi ynë i peshkut vlen dhe përfshin jovertebrorët si dhe bletët që janë padyshim jovertebrore.”