Portugalia tashmë e ka në ligj një balancë punë-jetë. Parlamenti portugez ka miratuar ligje të reja të punës, duke përfshirë bërjen e paligjshme për punëdhënësit që të kontaktojnë punonjësit jashtë orarit të punës.

Sipas ligjit të ri, punëdhënësit mund të penalizohen për kontaktimin e punonjësve jashtë orarit zyrtar. Sipas rregullave të reja, punëdhënësit mund të ndëshkohen për kontaktimin e punonjësve pas punës dhe pagesë të kostove të rritura (si faturat e gazit dhe energjisë elektrike) si rezultat i punës nga shtëpia.

“Pandemia ka rritur nevojën për të rregulluar atë që duhet rregulluar”, tha Ministrja e Punës dhe Sigurimeve Shoqërore e Portugalisë, Ana Mendes Godinho në një konferencë në Lisbonë javën e kaluar.