“Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë do të vijojë të mbështesë arsimin profesional si mundësi për të shmangur emigrimin e të rinjve nga veriu i Shqiperisë”.

Kështu shprehet nga Shkodra, kreu i Drejtorisë Rajonale Lëvizëse të Formimit Profesional Publik, i cili thotë gjithashtu se do të punohet për ngritjen e strukturave të posaçme profesionale për të zhvilluar artizanatin. Sinojmeri gjithashtu i qëndron idesë së Shqiperisë i duhen më shumë studentë të arsimit profesional, ndërthurur kjo edhe me zhvillimin gradual të turizmit.