Publikohen të dhënat e përmbledhura në të gjitha qarqet e vendit për provimin e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë për maturantët. Provimit iu nënshtruan në total 29731 maturantë.

Nga të dhënat rezulton se 383 maturantë kanë marrë notën 4.00, duke ngelur, ndërsa 4 maturantë kanë arritur të marrin notën 10.00, duke rezultuar ekselentë.

Kalueshmëria për këtë provim është 98.71% ndërsa nota mesatare është 7.45.

VETËM 4 EKSELENTË E MBI 300 NGELËS, SHIHNI SI DOLËN MATURANTËT NË PROVIMIN E GJUHË-LETËRSISË, NOTA MESATARE NË NUK E KALON 7-ËN