NË RAJONIN 1 NË SHKODËR, BANORËT I JAPIN MBËSHTETJE .