Njesite administrative qe i bashkangjiten tashme Bashkise Shkoder shoqerohen me nje sere problemesh infrastrukturore te cilat kerkojne nje nderhyrje rrenjesore dhe te mire studiuar.E tille eshte rruga Vukatane-Gur i Zi, nje segment qe lidh nje sere fshatrash me njera tjetren por qe ndodhet jashte cdo standarti.

Banoret shprehen se ky aks shkurton ndjeshem distancen ndaj keta te fundit i kerkojne instancave vendore te kthejne vemendjen tek ish komuna Gur i Zi. Aktualisht Rruga vukatane Gur i Zi e gjate gati 1 km e gjysme eshte ne nje situate aspak normale teksa mungon ne menyre te theksueshme asfalti dhe kanalizimet. Banoret shprehen se ky aks eshte nje nga me te rendesishmit per kete njesi administrative.E shtruar per here te fundit ne vitin 2011 banoret e zones theksojne se cilesia e dobet e punimeve ka bere qe ky segment ne vetem 4 vite te amortizohet ndjeshem duke u bere gati i pakalueshem per cdo mjet apo kembesor.