Punimet në bllokun e pallateve në lagjen “Xhabije” vazhdojnë të jenë të bllokuara. Edhe pse afatet për përfundimin e rikualifikimit urban të kësaj zone janë tejkaluar tashmë prej muajsh, banorët vazhdojnë t’a kenë problematike lëvizjen. Sipas projektit, muaji mars i vitit të kaluar duhet t’i kishte dhënë fund problemeve në këtë bllok banimesh, megjithatë, edhe pse po vjen marsi i një viti më vonë, asgjë nuk është bërë.

E gjithë zoan vazhdon të jetë e mbushur me inerte, të cilat janë të lëna nga kompania kontraktuese. Shuma e akorduar në këtë projekt që mbështetet edhe nga Ministria e Zhvillimit Urban ishte mbi 38.5 milionë lekë të reja.

 Punimet në këtë bllok pallatesh nisën gjatë muajit gusht të vitit 2016 dhe kanë hasur një sërë peripecish. Fillimisht, projekti u bllokua për shkak të gjetjes së disa municioneve të vjetra në lagje, ndërsa më pas ishin vetë banorët të cilët kundërshtuan punimet. Aktualisht, përfundimi i punimeve është jashtë çdo afati, megjithëse duhet edhe shumë kohë që firma të bëjë dorëzimin.

Blloku i pallateve në “Xhabije” ka mbetur ende i papërfunduar për shkak edhe procesit të shpronësimit për disa prej objekteve, vendim i cili pritet të miratohet nga qeveria për nisjen e procedurave te shpronësimit për banorët. Përtej çfarëdolloj justifikimi të vazhdueshëm, të gjitha vonesat i vuajnë banorët, të cilët janë të detyruar çdo ditë të lëvizin në një lagjë të amortizuar.