Gjuha shqipe është në mesin e 15 gjuhëve të reja që janë shtuar në Youtube, raporton RiPost. Së fundmi në Youtube janë shtuar edhe 15 gjuhë të reja, mes të cilave tani figuron edhe opsioni: Shqip.

Tani, sipas Youtube, janë të përfshira gjuhët kombëtare të 95% përdoruesve të internetit.