Rruga e Thethit eshte zhbllokuar nga debora.Kjo rruge ka qendruar per rreth 1 jave e bllokuar duke mos lejuar automjetet te qarkullonin.Rruga e Thethit eshte zhbllokuar nga Autoriteti Rrugor Shqiptar mesditen e se premtes.