14 mije është numri i kërkesave te rregjistruar ne Zyren me nje ndalese te bashkise Shkodër gjate vitit 2016.

Pergjegjesi i kesaj zyre Gjergj Kurti thote se numrin me te madh te ketyre kerkesave e ze rregjistrimi i tokave bujqesore. Po gjithashtu nje numer te konsiderueshem zene edhe kerkesat per shfryetzim te hapsirave publike apo lejet per shfrytezim transporti. Aktualisht zyra me nje ndalese afron 76 sherbime nderkohe rrjeti i ketyre zyrave ne fillim te ketij vit eshte shtrire edhe ne 5 njesi te tjera administrative .