Tashmë qytetarët pwr tu pajisur me katen e shendetit nuk kane nevoje qw tu drejtohen me spitaleve .

Mjafton tw jesh i pajisur me nje karte e identitetit dhe kjo falë aplikimit të sistemeve informatike, duke eleminuar një sërë dokumentesh të nevojshme që duhet të paraqisnin më parë si dhe radhet e gjata.

Karta e shëndetit është dokumenti që vërteton se mbajtësi i saj është person i siguruar dhe përfiton shërbimet shëndetësore pa pagesë. Karta është personale dhe e patjetërsueshme dhe shpërndahet pa asnjë pagesë apo tarifë shërbimi.