TË GJITHA AKTIVITETET QË DERI MË TANI KANË QENË TË MBYLLURA TASHMË PAS VENDIMIT TË RI TË MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DO TË QËNDROJNË TË HAPURA DERI NË ORËN 21:00 NË DARKË SI DHE TË GJITHË ATO QË KANË PATUR FASHËN E ORARIT DERI NË ORËN 17:30 TASHMË MUNDEN TË QËNDROJNË DERI NË ORËN 21:00.

PËR TË GJITHË ATA QYTETAR APO EDHE SUBJEKTE QË E KANË ENDE TË PAQARTË, KRYESISHT BARET DHE RESTORANTET, DO TË MUND TË QËNDROJNË HAPUR DERI NË ORËN 21:00 DHE KJO ËSHTË ZYRTARE EDHE PËRMES SHKRESËS SË DËRGUAR NGA

MINISTRIA E SHËNDETËSISË NË ADRESË TË INSTITUCIONEVE PËRGJEGJËSE NË TË GJITHA QARQET MES TË CILAVE EDHE NË QARKUN SHKODËR. ZGJATJA E ORARIT DERI NË ORËN 21:00 I JEP NJË MUNDËSI MË SHUMË TË GJITHËVE PËR TË LËVIZUR DHE PUNUAR.