PS,PO SHFRYTËZON ADMINISTRATËN SHTETËRORE PËR FUSHATE.