KRYEMINISTRI FTON BIZNESET TË PAGUAJNË DETYRIMET QË I TAKOJNË