ANA E MALIT DHE RRETHINAT KUTITE E PARA NE KZAZ .PRITEN TE MBERRIJNE TE TJERA KUTI VOTIMI .

NE LIDHJE BLERIM CUFI KRYETARI I KZAZ 2 .GURI I ZI DHE RRETHINAT KUTITE E PARA NE KZAZ