Në familjen e z.Nexhmi Bushati, mësuesit të merituar dhe studiuesit të përkushtuar. Një jetë kontribut në arsim për edukimin e brezave dhe në fushën studimore. Biseda me profesorin i ngjan shfletimit të një enciklopedie për Shkodrën, që të mbush me emocione.