Deri në orën 09:00 kanë votuar 3.75% e votuesve. Raportimi është dhënë nga Komisioni qendror të Zgjedhjeve. Deri në orën 9:00 kanë raportuar 2753 nga 5213 QV në total Votuar 73947 ga 1974061 zgjedhes në listën e QV-ve të raportuara.