ELEKTRIKE” BANORËT E FSHATIT MALI I JUSHIT REAGOJNË NDAJ FATURAVE TË ENERGJISË.

Reagimet ne lidhje me energjinë elektrike, vijojnë te jene prezentë ne Qarkun e Shkodrës. Banore te fshatit Mali I Jushit, I kane bere thirrje qeverise shqiptare qe te shqyrtoje rastin e tyre pasi është një nga zonat e përmbytura te vitit 2010-te ne nenshkoder për te cilën nuk është paguar asgjë nga dëmshpërblimi. Ato kontejner qe qeveria shqiptare te kryej edhe mos shperblimin e përmbytjeve dhe me pas te paguajnë energjinë elektrike. Kërkesa e tyre është qe thjeshte tu puguhen demet qe kane pësuar nga përmbytjet dhe ata me pas do te paguajnë energjinë elektrike pa kamat vonesat. Banoret e fshatit Mal I Jushit beje me dije, se nëse kjo situate nuk ka përmirësim atëherë ata do te vazhdojnë te protestojnë edhe ne ditët ne vazhdim.

[iframe width=”300″ height=”390″ src=”https://www.youtube.com/embed/wjXq78Y7NG0″ frameborder=”0″ allowfullscreen ]