SHOSHI: I PËRGJIGJEMI INTERESIT QYTETAR DHE INICIATIVËS SË NISUR NGA NE.