YMERI: I PËRGJIGJEMI INTERESIT QYTETAR DHE SHOQËRIS CIVILE .