MARINAJ GARANTON BANORËT PËR NDRYSHIMIN E PAMJES SË KOPLIKUT.