Departamenti i Psikologjise dhe Punes Sociale, Fakulteti i Shkencave te Edukimit i universitetit te Shkodres “Luigj Gurakuqi” ne bashkepunim me universitetin e Tiranes,

Elbasanit dhe shoqaten kombetare te punonjesve social organizojne konferencen e dyte shkencore nderkombetare te Punes Sociale ne Shqiperi me teme “Arritjet dhe Sfidat e Profesionit te Punes Sociale ne Shqiperi”.

Qellimi i kesaj konference eshte hulumtimi, zhvillimi dhe promovimi i qasjeve te ndryshme te kerkimit akademik dhe shkencor me qellim ndertimin e urave te bashkepunimit ndermjet profesionisteve te punes sociale ne Shqiperi, Europe dhe me gjere.