Shkolla 9 vjeçare “Maria Ndihmëtare” në qytetin e Shkodrës ka zhvilluar aktivitetin kulturor në kuadë të festave të dhjetorit. Nxënës të cikleve të ndryshme interpretuan ditën e lindjes së Krishtit.

Michaela Kubickova, drejtore e përgjithshme në shkollën “Maria Ndihmëtare” jep një mesazh në këtë prag festash.

Shkolla “Maria Ndihmëtare” gjatë gjithë vitit shkollor zhvillon aktivitete kulturore dhe artistike në kuadër të festave të caktuara të vitit. Në këtë aktivitet morën pjesë nxënës të kursit të kitarës, të korit dhe të aktrimit.