Rreth 80 QV ne qarkun Shkoder ka probleme me paisjen PAY per identifikimin elektronik te votuese. Ne disa qendra komisioneret nuk jane te trajnuar siç duhet ndersa ne disa te tjera nuk funksionon paisja.