SIPAS FRD, PROJEKTE TË MËDHA POR PA FATURA FINANCIARE DHE SI DO TË BËHEN